Waarom naar MBB Zwolle?

Eigen regie, dat vinden we belangrijk binnen uw traject. We behandelen volledig transparant en betrekken u daarom gedurende het hele traject bij de behandeling, we sturen in overleg bij daar waar het nodig is en altijd in samenspraak met u. We praten mét u over de behandeling en als we overleggen met elkaar in het multidisciplinair overleg (MDO) dan zit u daar bij.   We gaan uit van de mogelijkheden die er zijn en zoeken samen met u naar oplossingen om de deelname aan het sociale leven, werk, hobby en gezin weer mogelijk te maken. Naast de behandeling door het multidisciplinaire behandelteam zijn er nauwe contacten met welzijnsorganisaties. Als nazorg laten we u niet zomaar ‘los’ na het behandeltraject. In overleg met u zullen we voor back up zorgen zodat u bij een eventuele terugval nooit alleen staat.

Wat behandelen we niet?

We bieden zorg voor volwassenen vanaf 18 jaar met somatoforme klachten.

Er zijn situaties denkbaar waarbij MBB Zwolle niet de hulp kan bieden die nodig is. MBB Zwolle start geen behandeltraject als er sprake is van:

team

Afhankelijk in welk behandelteam u uw traject volgt, zult u regelmatig contact hebben met één van de regiebehandelaars. Regiebehandelaars van MBB Zwolle zijn Jeroen Terpstra en Christina Gouverneur, ze zijn beide psychiater. U heeft in elk geval tijdens de intake en de MDO’s waar u zelf bij bent contact met één van hen.

Het behandelend team bestaat altijd uit een psycholoog, psychomotorisch therapeut en een thuiscoach.

Jeannette Bensink

Casemanager

Als casemanager begeleid ik het behandeltraject van een cliënt van begin tot eind. Als iemand de stap heeft gezet om met MBB Zwolle contact op te nemen, zal het eerste contact met mij zijn. Ik ben geen behandelaar, maar bewaak de processen met betrekking tot de planning van de trajecten bij MBB Zwolle en tijdens de multidisciplinaire overleggen. 

Om die eerste stap te zetten naar gedragsverandering is moed nodig. Luisteren naar de behoefte van de cliënt vind ik daarbij van groot belang. Als ik vervolgens iemand tijdens een traject zó ontzettend zie groeien, maakt het werk bij MBB Zwolle voor mij waardevol. 

Stefan_125dp_EDB8395

Stefan van der Ven

Psycholoog

Ik mag enorm dankbaar en mooi werk doen. Wij behandelen bij MBB cliënten met somatische symptoomstoornis. Chronische klachten zoals bijvoorbeeld pijn, vermoeidheid of duizeligheid of conversiestoornis. Mensen die worstelen met zichzelf en het omgaan met stress en hoe hun lichaam daarop reageert, die vaak worstelen met onbegrip vanuit omgeving en begrip voor zichzelf. Door nauwe samenwerking met mijn collega psychiaters, psychomotorisch therapeuten en thuiscoach bieden we een intensieve behandelvorm. Ik zie cliënten opknappen op een veilige plek waar ruimte is voor humor en traan.

Ik vind het belangrijk om met cliënten verder te kijken dan hun klacht en angst, maar ook op welke manier dat hun leven beïnvloed en samen met hen in de spiegel te kijken. Hoewel dat spannend en confronterend is, geeft het ook ruimte om te kijken wat een waardegericht leven voor hen inhoud. Super om te zien dat cliënten weer de regie over hun leven terugkrijgen en  activiteiten die waardevol voor hen zijn weer op kunnen pakken. Samen kom je verder! “

Myrtha_125dpi_EDB9755

Myrtha Adriaan

Psycholoog

Gedreven door de overtuiging dat je met een chronische ziekte ook een waardevol leven kunt leiden, specialiseerde ik mij een jaar of 5 geleden in de chronische zieke mens. Chronische klachten kunnen een enorme impact hebben op het welzijn en het dagelijks functioneren. Cliënten worstelen naast de acceptatie van de aandoening en daarmee gepaard gaande beperkingen vaak met onbegrip, gevoelens van onmacht, schuld en schaamte. Ze willen vaak wel door het hun leven, maar weten niet altijd hoe dat te realiseren. Als psycholoog vind ik het belangrijk om ruimte te maken voor het proces van mijn cliënten. Ik help hen inzicht te krijgen in gedachten, gevoelens en gedragingen die zowel functioneel als disfunctioneel zijn in relatie tot de ervaren klachten en beperkingen.

Er is geen standaard handleiding voor het omgaan met chronische klachten en beperkingen, maar ik heb de overtuiging dat iedereen er één heeft. Naast het verwerken van de diagnose en het aanvaarden van de beperkingen die daarbij horen, vind ik het van belang om samen met mijn collega’s en de cliënt te kijken naar mogelijkheden en te ontdekken wat voor hen werkt. De persoonlijke groei die cliënten gedurende de behandeling doormaken en de stappen die zij zetten naar een voor hen waardevol leven ondanks beperkingen, maken mijn werk de moeite waard.

 

Ontwerp zonder titel (5)

Melanie Veerman

Psycholoog

Het werken met cliënten met chronische onvoldoende verklaarde klachten vraagt tijd, geduld en veiligheid. Bij MBB Zwolle kunnen we dit ook echt bieden. Cliënten hebben het verhaal van hun klachten al eerder gedaan en ze voelden zich vaak niet serieus genomen. Als psycholoog kan ik tijd en ruimte geven aan de cliënt om zijn verhaal te doen. Vanuit vertrouwen ontdekken we samen welke patronen er spelen en hoe we kunnen oefenen met nieuw gedrag. Er is vaak verdriet, boosheid en frustratie bij cliënten. Emoties die aandacht verdienen van mij als psycholoog, maar ook bij de psychomotorisch therapeut en de thuiscoach. 

Een grote meerwaarde in de trajecten vind ik dat we als team naast de cliënt staan om op verschillende vlakken de juiste ondersteuning te bieden. Cliënten formuleren hun eigen doelen. Mijn doel is om de oorspronkelijke levenslust te zien groeien en de twinkeling in hun ogen steeds vaker terug te zien.

Kimberly van der Wolde

Psycholoog

Maaren Jansen

Thuiscoach/maatschappelijk werker

Gedurende het traject worden nieuwe vaardigheden aangeleerd en handvatten aangeboden aan cliënten om ze te laten ervaren hoe ze met klachten om kunnen gaan. Het maken van de vertaalslag naar zijn of haar eigen sociale omgeving is soms lastig. Binnen het traject van MBB Zwolle is het is mijn taak om samen met de cliënt te kijken naar het toepassen van vaardigheden in het dagelijks leven. Om daar goed bij te ondersteunen, vinden de gesprekken plaats bij de cliënt thuis. Het voordeel is dat partners of gezinsleden op een laagdrempelige manier bij de behandeling betrokken  worden. Op die manier werken we binnen MBB Zwolle aan het gehele plaatje.

Cliënten opnieuw laten ontdekken hoe zij hun leven op een prettige en zinvolle manier kunnen inrichten, is wat ik belangrijk vind. Het bevorderen van zelfredzaamheid en het vergroten van eigen-regie staan daarin centraal. Samen kijken we naar wat er nodig is om dit te bereiken.

Lianne Nijmeijer

Maatschappelijk werker

Als thuiscoach kom ik bij de mensen thuis. Samen bekijken we op welke leefgebieden hulpvragen liggen. Voorbeelden van leefgebieden zijn tijdsbesteding, huiselijke relaties en participatie. Knelpunten op deze leefgebieden zijn van invloed op het welbevinden van de mens. Daarnaast kijk ik samen met de mensen hoe we de vaardigheden die geleerd worden in de praktijk, eigen kunnen maken en kunnen toepassen in het dagelijkse leven. 

Wat ik mooi vind om te zien, is dat mensen door kleine stappen weer eigen regie krijgen over hun dagelijks functioneren. Daarnaast heb ik waardevolle en bijzondere gesprekken met mensen, want iedereen is anders en dat is wat het werken bij MBB Zwolle zo leuk maakt.  

Aline Mooiweer

Psychomotorisch therapeut

Als psychomotorisch therapeut begeleid ik, samen met de psycholoog, de cliënten binnen MBB Zwolle.

Ik leer cliënten om de balans te herontdekken tussen de mentale en het lichamelijke. Dit is een lastig proces maar ook een heel mooi proces. Wat ik zie is dat cliënten steeds meer in contact komen met hun lichaam en vanuit daar leren om hun grenzen aan te geven. Daarnaast spelen emoties een grote rol. 

Om te zien dat cliënten leren om ruimte te geven aan deze emoties, is een van de mooiste dingen aan mijn vak. Ik vind het belangrijk dat de cliënt zich veilig voelt om te oefenen met nieuw gedrag. Door de goede samenwerking en overleggen binnen het team, worden de sessies op de cliënt aangepast. Dit maakt het werken bij MBB Zwolle zo divers!

Stèphanie de Leeuw

Psychomotorisch therapeut

Naast de gesprekken met de psycholoog is ook psychomotorische therapie onderdeel van de behandeling. Als psychomotorisch therapeut ga ik samen met cliënten aan de slag om lichaamssignalen, gevoelens en gedragspatronen te herkennen en te begrijpen. Als team werken we toe naar een veilige omgeving waarin cliënten kunnen oefenen met nieuw gedrag. 

Een van de mooiste dingen van mijn vak is dat mensen opnieuw ontdekken wat zij belangrijk en waardevol vinden in het leven en hier zelf weer de regie over terug krijgen. Dit maakt het werk bij MBB Zwolle zowel uitdagend als dankbaar!

Tijmen van Leeuwen

Psychomotorisch therapeut

Binnen mijn werk als psychomotorisch therapeut gebruik ik oefeningen om cliënten bewust te maken van hun eigen lichaam en van hun gedrag. Ik vind het belangrijk om samen met de cliënt te puzzelen in de weg naar herstel waarbij we disfunctioneel gedrag in kaart brengen en oefenen met nieuw gedrag. Het eigen lichaam is hiervoor het uitgangspunt om stil te staan bij emoties, grenzen en spanning.

Ik vind het mooi om mensen te zien groeien in het toepassen van nieuw gedrag. Gedrag dat ertoe leidt dat iemand het vertrouwen in zichzelf en het eigen lichaam terugkrijgt om weer meer in staat te zijn zelf de regie te hebben over het leven.

NEN en ISO- 9001

NEN-EN ISO 9001 is een wereldwijde erkende norm op het gebied van kwaliteitsmanagement en daardoor een maatstaf voor transparantie en betrouwbaarheid. Dit komt terug in alle onderdelen van de processen binnen MBB Zwolle. Zo bent u verzekerd van een betrouwbaar behandeltraject, die aan de eisen van cliënten en  wet- en regelgeving voldoet.

Behandelresultaten

We zijn toegewijd en durven buiten gestelde kaders te denken. We hebben passie voor ons vak en zetten ons volledig in. Door net dat stapje extra te doen bieden we daadwerkelijk hoop op een waardegericht leven.

We staan voor een open en transparante communicatie met u. Door continue afstemming tijdens uw traject bij MBB Zwolle hebben we oog voor de kwaliteit en effectiviteit van de behandelingen. We staan open voor uw persoonlijke input, maar monitoren dit ook door middels van vragenlijsten.

De kwaliteit en effectiviteit van de behandelingen wordt gemeten via enkele vragenlijsten die u online toegestuurd krijgt. Elke 6 weken meten we de voortgang van de behandeling. Bij de intake en aan het eind van uw traject wordt ook de Positieve Gezondheidstest ingevuld op mijnpositievegezondheid.nl met een persoonlijke inlog. Daarnaast vraagt MBB Zwolle u aan het eind van een behandeltraject een algemeen tevredenheidsonderzoek in te vullen, de CQi-vragenlijst. De uitslag van alle vragenlijsten wordt met u besproken.

De resultaten van MBB Zwolle

Cliënttevredenheid MBB Zwolle over 2021:

Cijfer 8,6

Bejegening

4,8
4.8/5

Informatie behandeling

4,7
4.7/5

Samen beslissen

4,1
4.1/5

Uitvoering behandeling

4,3
4.3/5

Het behandeltraject

De intake

Voor een intake en behandeltraject bij MBB Zwolle heeft u een verwijzing nodig. De verwijzer kan uw huisarts, maar ook bedrijfsarts of medisch specialist zijn. Met deze verwijzing kunt u een afspraak maken bij het secretariaat van MBB Zwolle. Uw arts kan u ook via ZorgDomein verwijzen.

De intake is er op gericht om te onderzoeken of er ideeën of gedachten zijn die het herstel belemmeren. Dit kunnen bijvoorbeeld gevoelens van angst, depressie, verlaagde eigenwaarde, negatieve gevoelens etc. zijn. Deze belemmerende ideeën en gedachten hebben vaak een negatieve invloed op het gedrag en de leefstijl, waardoor veel klachten juist toenemen.

De gevolgen van de somatoforme klachten kunnen zijn op emotioneel, gedragsmatig, lichamelijk en sociaal gebied. Tijdens de intake wordt in kaart gebracht op welke gebieden er mogelijkheden zijn.

Na de intake geven we u passend advies over het te volgen behandeltraject. Als we een goed beeld hebben van hoe iemand zich voelt en wat de omstandigheden zijn, kunnen we samen doelen stellen.

 

Voor het intakegesprek neemt u uw identiteitsbewijs, een actueel medicatie overzicht van de apotheek en het verwijsformulier van uw arts mee. Het kan ook zijn dat wij u na de intake niet in behandeling kunnen nemen; u krijgt dan uitleg waarom dit zo is en we geven advies over een voor u geschikt alternatief.

De behandeling

Als u niet weet wat het is, hoe komt u er dan vanaf? MBB Zwolle wil u graag helpen. Samen werken we eraan dat pijn, vermoeidheid of andere klachten uw leven niet langer overschaduwen. Door met uw klachten te leren omgaan kan u zich weer richten op de dingen in het leven die voor u belangrijk zijn.

We bieden vooruitstrevende, deskundige zorg en vinden samen met u de behandeling die bij u past. Iedereen is uniek en iedereen ervaart daardoor andere gevolgen van zijn of haar klachten. Het doel is altijd om u beter te voelen door de stappen die u zelf in uw ontwikkeling van uw vaardigheden gaat zetten.

 

Het behandelplan wordt samen met u opgesteld en is gericht op de gedragsmatige aanpak van de belemmerende factoren waardoor het functioneren en deelname aan het sociale leven zoals gezin, hobby, sport en/of werk verbetert.

Niet alleen met (cognitieve) gedragstherapie, maar ook met therapie waarbij u beter leert luisteren naar uw eigen gevoel.

Het gaat dus om het kunnen omgaan met de sociale, lichamelijke en mentale uitdagingen van het leven, zodat u er zelf invloed op hebt.

Persoonlijke doelen
Gemiddeld duurt een behandeltraject 4 tot 6 maanden, dit is afhankelijk van uw hulpvraag en de problematiek. Het behandelplan is afgestemd op de door u gestelde persoonlijke doelen die u in het dagelijkse leven wilt bereiken.
Maatwerk
U start met 4 keer psycho-educatie bij de psycholoog. Dit doen we in groepsverband. Vervolgens start de individuele fase van het traject. In de afrondende fase volgt u 6 weken een groepsbehandeling bij de psychomotorisch therapeut.

Wij leveren maatwerk, dat betekent dat u naast de behandeling door de psycholoog en psychomotorische therapeut, ook behandeld wordt door de thuiscoach. Dit is een maatschappelijk werker die bij u thuis komt. Soms wordt een paramedicus ingeschakeld. Daarom is het een intensieve periode die tijd, inzet en motivatie van u vraagt om tot een optimaal resultaat te komen.
Diagnostische camera
Zowel de intake als de behandelingen bij de psycholoog worden opgenomen met de diagnostische camera, zo kunnen we u beter begrijpen en behandelen. De filmbeelden zijn onderdeel van uw medisch dossier. De opnames worden naar u toegestuurd, dus de beelden blijven van uzelf.
Evalueren
Tijdens dit behandeltraject vindt er met regelmaat overleg plaats tussen de behandelaars over de vorderingen en eventuele aanpassingen. Daarnaast evalueren wij de voortgang met u tijdens overlegmomenten.  Met uw toestemming worden ook uw huisarts en/of verwijzers schriftelijk op de hoogte gehouden van het verloop van de behandeling.