MBB Zwolle

Wat kunnen we voor u betekenen?

Het behandelend team bestaat naast een regiebehandelaar uit een psycholoog en een psychomotorische therapeut. De thuiscoach is opgeleid als maatschappelijk werker en behandelt u in uw eigen omgeving. Soms wordt een paramedicus ingeschakeld. Dit is afhankelijk van het voorgestelde behandelplan.

Ons multidisciplinair behandelteam kan helpen bij somatisch onvoldoende verklaarbare klachten, ook wel somatoforme klachten of somatische symptoomstoornis genoemd.

MBB Zwolle heeft een vestiging in de wijk de Aalanden in Zwolle. MBB betekent ‘Move your Brain and Body’. Zo wordt meteen duidelijk dat we ons binnen de behandeltrajecten richten op zowel gedragsverandering als het omgaan met lichaamssignalen.

Contactgegevens

    Missie

    MBB Zwolle brengt harmonie in de wisselwerking tussen brein en lichaam. We kijken verder dan uw klachten, we willen een positieve bijdrage leveren aan uw dagelijks functioneren en het sociaal meedoen.

    Visie

    We stellen de mensen met psychische disbalans en lichamelijk onvoldoende verklaarde klachten centraal en we verwachten dat hij/zij actief betrokken is bij het eigen herstel. Gedragsverandering en zelfmanagement staan tijdens de behandeling op de voorgrond, waarbij het accent ligt op het kunnen toepassen van nieuwe vaardigheden in de sociale omgeving. We werken vanuit de Positieve Gezondheidsgedachte.